top of page

Anemometer prüfstand


Anemometer, prüfstand, kalibration

Mijn opdrachtgever is een toonaangevende onderneming in Zwitserland die precisie meetsystemen ontwikkeld voor de meting van o.a. gas, water en elektriciteit.

Een van hun producten is de zogenaamde 'Anemometer'. Dit type flow-meter wordt toegepast in operatie kamers om voldoende verse lucht te waarborgen. Voordat de meter de fabriek verlaat ondergaat deze een eind test waarbij de juiste indicatie wordt getoetst. Hiervoor gebruiken ze een Anemometer testbank. De software voor deze testbank is in het verleden door RonTronx ontwikkeld. Tijdens de testen worden verschillende metingen, met verschillende opnemers uitgevoerd. Denk daarbij aan druk, temperatuur en tijd/puls meting.

Om de herleidbaarheid naar de nationale Zwitserse standaarden te kunnen aantonen moeten deze opnemers gekalibreerd worden.

Mijn opdrachtgever heeft mij gevraagd deze functionaliteit in de software te implementeren. De nieuwe software voorziet er in om de verschillende opnemers over hun bereik te kalibreren met een standaard meter. De gemeten waarden worden tijdens de test geïnterpoleerd naar de gekalibreerde waarden. Deze waarden zijn opgeslagen in het systeem en kunnen per opnemer uitgeprint worden in kalibratie rapporten.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page